Begeleiding

Begeleiding ouders/verzorgers

Vaak is het niet eenvoudig om te ervaren dat je ‘begeleiding’ nodig hebt. Het accepteren dat er tijdelijk hulp van derden nodig is, op het moment dat je merkt dat je kind anders reageert dan, wat ‘normaal’ gevonden wordt.

Met alles wat in je vermogen ligt, heb je al geprobeerd om de juiste aanpak te vinden en toch lukt het niet…!? Twijfel aan jezelf, onmacht, boosheid en zo mogelijk nog meer emoties, leiden uiteindelijk tot de keuze om er eens met iemand over te praten. Iemand die de situatie begrijpt en er eens vanaf een afstand naar kan kijken.

Werkwijze

Mijn manier van werken is om SAMEN met de ouder/verzorger mijn ervaringen te delen/uitwisselen, om op deze manier mogelijk te komen tot oplossingen voor ontstane problemen (in de gezinssituatie, op school of bij de sportvereniging).  Als ouder ben je immers de belangrijkste ervaringsdeskundige. Niemand kent zijn of haar kind beter dan jij zelf….

Als hulpverlener vind ik het heel belangrijk om niet dé deskundige te zijn. Deskundig zijn we met elkaar!

Vanuit mijn opgebouwde kennis en ervaring, kijk en denk ik met je mee. Afhankelijk van de situatie, zullen een aantal gesprekken nodig zijn om inzicht te krijgen in de problematiek van dat moment. Indien gewenst zal ik in de thuissituatie, op school of bij een vereniging mee kijken, om mogelijk praktische ondersteuning en deskundige richtlijnen te kunnen bieden, ter verbetering van de situatie.

Het is mijn doel om ouders en kinderen weer de grip te laten krijgen, zodat ze zelfstandig verder kunnen binnen de eigen gezinssituatie.

Zodra  je het gevoel hebt zelf verder te kunnen, geef je dit aan en hoop ik van harte dat mijn doel is bereikt! Natuurlijk kun je altijd opnieuw contact met me opnemen wanneer je dat nodig vindt.

Kennismaking

Belangrijk is dat er een wederzijdse klik is. Om dit te ervaren is het mogelijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je telefonisch contact met mij opnemen (tel: 06-41941451) of het contactformulier invullen, dan neem ik zo spoedig mogelijk zelf contact op.