«

»

Terugblik op lezing levensverhaal Dave op ‘t Root

Nieuwe initiatieven ontstaan na ‘Lezing over het levensverhaal van Dave op ‘t Root’ en de naam van ‘Stichting AUTHENS’ werd gepresenteerd.

Dave op 't Root

Donderdagavond 21 juni 2012 werd er een lezing georganiseerd over “Het levensverhaal van Dave Op ’t Root” in de Dorpsherberg, te Ospel. De opkomst was geweldig en het verhaal maakte diepe indruk op de mensen die gekomen waren.

Beide broers van Dave (Jargo en Stanley) waren ook aanwezig. Ze hebben het hele levensverhaal van Dave beiden aan de lijve ervaren en waren zichtbaar onder de indruk toen hun moeder, vol overgave en vanuit haar pure emotie, hun thuissituatie presenteerde. Ook voor hen is het nog steeds heel moeilijk om de situatie zoals deze is, te aanvaarden. “Het is moeilijk om te zien dat je ouders zo uitgeput raken en dat er geen andere uitweg is. We hebben altijd geprobeerd zo goed mogelijk om te gaan met de situatie, maar veel konden we eigenlijk niet doen. Nu zijn we blij dat we een bijdrage kunnen leveren door de oprichting van een stichting voor Dave en mogelijk andere kinderen met Autisme.”

Jargo & Stanley bedachten samen de naam voor de stichting. Ze presenteerden na het verhaal van hun moeder vol trots ‘Stichting AUTHENS‘, welke volgende week formeel een feit zal zijn. De stichting is in oprichting en de ontwikkelingen zullen over een tijdje te volgen zijn op www.authens.nl.

Aansluitend aan de lezing was er uitgebreid aandacht voor het ontstane initiatief  ‘Ospel in Actie‘. Een initiatief wat in het leven is geroepen om het leven van Jeanne, Frans en Dave Op ’t Root draaglijker te maken.

Sinds de eerste presentatie van “Ospel in Actie” bij ondernemersvereniging BIZZ’CU, zijn er geweldige initiatieven ontstaan, welke met veel enthousiasme werden gepresenteerd door Anita Sonnemans-de Wit. “Het raakt me echt dat de mensen in Ospel & Nederweert met me mee denken en mijn enthousiasme voor het project Ospel in Actie overnemen. Alleen kan ik natuurlijk niet veel, maar samen met elkaar zie ik zoveel moois ontstaan!! In één woord gewoon GEWELDIG! Ik zal het zeker niet nalaten om binnenkort de ontstane initiatieven te presenteren in de media, want dat is het minste wat ik terug kan doen….”

OSPEL IN ACTIEWEEK op 8 t/m 14 oktober 2012

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor de “OSPEL in ACTIEWEEK”. Tijdens deze week zal het bestaande tuinhuis, waarin Dave 6 dagen per week wordt opgevangen door zijn begeleiders, opgeknapt gaan worden. We zijn op dit moment met de gemeente Nederweert in gesprek om de mogelijkheid te creëren om het tuinhuis om te mogen bouwen tot een zorgwoning. Dit om te voorkomen dat Dave nogmaals een gedwongen uithuisplaatsing zal moeten gaan meemaken op het moment dat er iets met één van beide ouders gebeurd. De omliggende tuin zal tevens onderhoudsvriendelijk gemaakt gaan worden en aangepast gaan worden op de mogelijkheden en beperkingen waarmee de Familie Op ’t Root te maken heeft. Door de hersenbeschadiging welke vader Frans destijds heeft opgelopen en een ernstige vorm van artrose bij moeder, is de bestaande tuin te arbeidsintensief. Vanuit de eerste oproep voor Ospel in actie is al een buurtbewoonster in actie gekomen om te komen helpen in de tuin, wat geweldig is! Echter voor de langere termijn zal er een onderhoudsvriendelijk initiatief nodig zijn.

Buitengewoon Groene Vormgeving (Koen Slenders) en Karis Carel (Jos Vossen) hebben de coördinatie op zich genomen van dit project en riepen, na afloop van de lezing in de Dorpsherberg, vrijwilligers en ondernemers op om samen met hen in Actie te komen. “Het is een enorm project en een ambitieuze uitdaging waar we voor staan, om in 1 week tijd het tuinhuis en de tuin in orde te maken. Maar de problematische situatie rondom Dave maakt dat hij tijdens dit project niet in de situatie aanwezig kan zijn, omdat hij dit niet aan zou kunnen. “Ospel in Actie” stuurt Dave met zijn begeleiders een week weg op vakantie en ook Jeanne & Frans mogen een week tot rust komen. Bij terugkomst zullen wij toch moeten zorgen dat er een heus Welkom Home is voor deze mensen.”

Mensen die hierbij behulpzaam willen zijn nodigen wij van harte uit om dit te melden via ospelinactie@gmail.com. U zult vervolgens hierop een reactie ontvangen.

Weert TV kwam tijdens de lezing in de Dorpsherberg opnames maken, om een bijdrage te kunnen leveren aan het initiatief “Ospel in Actie”. Ook tijdens de “Ospel in Actieweek” op 8 t/m 14 oktober 2012” zullen zij aanwezig zijn om de activiteiten tijdens deze week te volgen.

DOE MEE en REAGEER!! Alle hulp is welkom!

Team Ospel in Actie

Na de lezing ontstonden er weer geweldige initiatieven onder de aanwezigen en konden we terug kijken op een geslaagde avond! Namens de Familie Op ’t Root bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid en steun die we hiermee mochten ontvangen.