«

»

Studiedag PGB in organisatorisch verband

De Vereniging Zelfstandige Zorgverleners organiseerde op 12 mei j.l. een studiedag met als thema ‘PGB in organisatorisch verband’.

Gezien het gepresenteerde programma door de VZZ, beloofde het een leerzame dag te worden, waarin o.a. kwaliteit van zorg, wetgevingen, inspectie en meerdere onderwerpen rondom een organisatie als zelfstandige ondernemer in de zorg, aan de orde zouden komen.

Als zorgaanbieder gaat mijn interesse niet als eerste uit naar deze onderwerpen en houd ik me liever bezig met de zorg voor mijn cliënten. Maar ook als zelfstandig ondernemer in de zorg ontkom je niet aan de wetten en regels welke de overheid stelt aan ‘kwalitatief verantwoorde zorg’ en leek me deze studiedag een uitstekend middel om me te verrijken met het kennisaanbod van Lucia van Milaan.

Al snel werd duidelijk dat deze dag geen saaie studiedag zou gaan worden. We maakten kennis met Lucia van Milaan, van Milaan Scholing en Advies. Lucia was in staat om, door haar enthousiaste en begrijpelijke manier van vertellen, de deelnemers te boeien en liet geen vraag onbeantwoord.

Door haar brede werkervaring kon ze zich goed inleven in de ondernemers in de zorg en zorgde ze er met een gezonde dosis humor voor, dat wij als zorgaanbieders een beeldvorming konden maken van hoe het er bij de verschillende zorginstanties en overheidsinstanties aan toe gaat, wanneer het zorgzaken betreft.

Gedurende de hele dag kwamen belangrijke onderwerpen aan bod, waarvan je als ondernemer op de hoogte moet zijn. Aangevuld met zinvolle tips, zoals de aanvraag van een AWBZ-erkenning, de voordelen van twitteren, de laatste ontwikkelingen rondom PGB en WMO en adviezen in ieders persoonlijke situatie. Lucia stimuleerde verder met nadruk de betrokkenheid van de zorgaanbieders richting overheidsinstanties, zoals b.v. de plaatselijke gemeentes en de overheid.

Al met al een grote hoeveelheid aan informatie. Een overzichtelijk boekwerk (met inhoudelijke informatie en ruimte voor aantekeningen) werd dan ook aan het begin van de studiedag aan alle deelnemers uitgereikt, als naslagwerk om achteraf de informatie nog eens een keer na te kunnen lezen.

Het was een dag die me veel inzichten gaf en die mede door de fantastische presentatie van Lucia van Milaan alles behalve saai te noemen was. Ook heb ik als prettig ervaren om andere ondernemers in de zorg te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. De heerlijk verzorgde lunch en het lekkers tussendoor, droegen bij aan een fijne sfeer en een gastvrij gevoel.

Op 16 juni a.s. zal Lucia van Milaan weer bij de VZZ aanwezig zijn, om deze studiedag nogmaals te verzorgen voor de mensen die op 12 mei j.l. verhinderd waren of mogelijk nog niet overtuigd waren van de zin van deze studiedag…

Hopelijk heb ik middels het schrijven van dit stukje, mensen kunnen overtuigen van een voor mij geslaagde studiedag ‘PGB in organisatorisch verband’.