«

»

Ospel in Actie

Het verhaal van Dave Op ’t Root kwam op 24 maart j.l. in de media. 1 Vandaag maakte een documentaire over mensen met een verstandelijke handicap, die onmogelijk opgevangen kunnen worden in een instelling. Brandon en Dexter (de twee andere jongens in de documentaire) en hun ouders waren al eerder in de media te zien. Ouders die aan de bel trokken, omdat het zorgaanbod in een instelling niet toereikend was voor hun kind. Simpelweg omdat de nodige zorg te specifiek of te intensief was en hierdoor niet te betalen. Voor ouders zoals ook Jeanne en Frans, zit er dan dus niets anders op dan de intensieve zorg zelf te bieden.

Op verzoek van mensen uit de gemeenschap van Ospel en Nederweert kwam de vraag of het filmpje geplaatst kon worden op Ospel Actueel. Ik nam het op me om deze vraag voor te leggen bij Ospel Actueel. Gezien het feit dat we bezig zijn met het oprichten van een stichting voor Dave, besloot ik om ook dan maar meteen aandacht te vragen voor de projecten waarmee de stichting bezig is, om Jeanne en Frans te kunnen ontlasten in de zorg voor Dave.

Niek Hendrix nam mijn verzoek hartelijk in ontvangst en beloofde het filmpje en de sponsor-oproep te plaatsen. Enkele dagen later belde hij mij terug en gaf hij ons de mogelijkheid om onze projecten te presenteren bij ondernemersvereniging Bizz’Cu. Het initiatief “Ospel in Actie” was ineens een feit. Het enthousiasme van ondernemend Ospel en ook Nederweert, maakt dat we er nu niet meer alleen voor staan en er geweldige initiatieven ontstaan om Jeanne, Frans en Dave tot steun te zijn!

“We zijn enorm dankbaar voor het ontstane initiatief “Ospel in actie”. Dat er zoveel ondernemers en mensen in Ospel en Nederweert zijn die ons helpen om de zorg voor Dave draaglijker te maken, hadden we nooit kunnen denken! En nog steeds voelt alles wat er gebeurt en nog staat te gebeuren heel onwerkelijk… We voelen ons enorm gesteund en dat alleen al geeft ons moed en kracht om door te gaan voor Dave!!”

Dank aan alle lieve mensen en bedrijven die hun steentje bijdragen aan “Ospel in Actie”:
Caris Karel/Buiten Gewoon Groene Vormgeving/Kessels Bestratingen en Wegenbouw BV/Coop Phicoop/Autobedrijf H. Spitters/Dorpsherberg Ospel/Rijwielhandel Donkers/Renki Groentechniek/Tuincentrum Gielen/Kwekerij Bert Cuijpers/Diverse lokale plantenkwekers/Adri Veugen Grondwerken/AUTI-Empathie/PM it Solutions/Stichting Rhythm & Blues Ospel/Ospel Actueel/Bizz’Cu/Parel Nederweert – Hallo Nederweert/Klus- en renovatiebedrijf F. van Nieuwenhoven

LEZING OVER HET LEVENSVERHAAL VAN DAVE DOOR JEANNE OP ‘T ROOT

Datum : 21 juni 2012
Locatie : Dorpsherberg, te Ospel
Aanvang : 19.30 uur
Entree : Gratis