«

»

Lezing Lucia van Milaan zinvolle bijeenkomst!

Actualisering van de Regelgeving

Op 10 februari j.l. werd Lucia van Milaan weer uitgenodigd bij de VZZ. Met de lezing ‘Actualisering van de regelgeving’ sloot Lucia aan op de studiedag ‘PGB in organisatorisch verband’, welke ze in mei 2011 verzorgde bij onze vereniging. Wederom wist Lucia de ontwikkelingen in de politiek, rondom de veranderingen m.b.t. het PGB/WMO-beleid, op een heldere manier te verduidelijken naar de praktijk waar wij als zelfstandige zorgverleners mee te maken hebben.

Ze maakte inzichtelijk waar gemeentes momenteel mee bezig zijn, om het beleid rondom de WMO vorm te geven. Ook stimuleerde Lucia wederom een actieve rol van de zorgverleners richting gemeentes. De toekomst van de zelfstandige zorgverlener vraagt om meer ondernemerschap, geeft Lucia aan. Een ’must’ om er voor te zorgen dat je als zelfstandige in de zorg in de toekomst nog kansen maakt om mee te kunnen doen in het grote geheel.

Nu de gemeentes bezig zijn met het maken van het WMO-beleid, is het van belang om de kansen voor de kleine zelfstandigen bij hen onder de aandacht te brengen en hierover mogelijk in gesprek te gaan. Verder maakte ze o.a. inzichtelijk hoe je als zelfstandige te werk kunt gaan met bijvoorbeeld het doen van een aanbesteding en/of het aanvragen van een subsidie bij de gemeente.  Hiermee gaf ze aan de zelfstandige richting, welke weg te moeten gaan om nog als zorgaanbieder mee te kunnen doen, op het moment dat de PGB-regeling zal komen te vervallen.

Lucia van Milaan nam ons tijdens deze lezing weer even bij de hand in de materie van gemeentes en politiek en gaf ons weer bruikbare tips op maat!

Anita Sonnemans – de Wit – AUTI-Empathie