Ervaring

Waar het begon

Op 15 jarige leeftijd kwam ik in contact met een 4-jarig jongetje (Dave op ‘t Root), dat ‘Klassiek Autisme’ bleek te hebben. Vanaf dat moment ontwikkelde ik een intense interesse in mensen, die een dergelijke stoornis aan de hand hebben.

Ik besloot een opleiding te gaan volgen als Z-verpleegkundige, om een brede kennis op te doen in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Zowel tijdens mijn opleiding als in mijn werk als Z-verpleegkundige maakte ik kennis met vele vormen van autisme, op verschillende verstandelijke niveaus.

Verder bleef ik nauw betrokken bij de familie van Dave. Dit heeft geleid tot het geven van lezingen over autisme, die ik reeds 20 jaar samen met zijn moeder geef. In deze lezing waarin moeder over haar leven met een klassiek autistische zoon vertelt, kwamen zowel problemen als inzichten aan de orde:

  • beleving ouders / overige gezinsleden
  • beleving omgeving
  • onmacht
  • instanties
  • crisisuithuisplaatsing
  • zorgvuldig voorbereide uithuisplaatsing
  • opzet volledige dagopvang aan huis
  • de ‘taal van het autisme’ leren verstaan en spreken

Waar het verder ging

De diversiteit aan ervaringen die ik in bovengenoemde situaties, tijdens mijn opleiding en werk als Z-verpleegkundige verworven heb, resulteerde in een heldere visie met betrekking tot mensen met een Autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Als vanzelf kwamen er steeds mensen op mijn pad, met een hulpvraag  in relatie tot verschillende vormen van Autisme. Op basis hiervan startte ik met het begeleiden van ouders en hun kind met een Autismespectrumstoornis (PGB). Ik heb hen richtlijnen gegeven om weer verder te kunnen. Hieruit haal ik tot op de dag van vandaag mijn voldoening.

Een waardevolle aanvulling vond ik ook in het werken binnen het onderwijs. Als administratieve kracht werkte ik op een SBO-school en op een reguliere basisschool. Het heeft me veel inzichten gegeven in de wegen die bewandeld moeten worden m.b.t. zorgkinderen en de instanties die hierbij betrokken zijn. Tegelijk brengt deze ervaring een zinvol netwerk van deskundige mensen met zich mee, waarmee ik indien nodig in contact kan treden.

In de begeleiding van mijn cliënten in de afgelopen jaren deelde ik mijn kennis en ervaringen tijdens begeleidingsgesprekken op verschillende scholen in het Voortgezet Onderwijs. Hierin bood ik ondersteuning aan de kinderen, hun ouders en daar waar nodig aan het onderwijskundig team.

Waar ik momenteel mee bezig ben

Inmiddels heb ik definitief de stap gezet om mijn werk te maken van het begeleiden van ouders / kinderen met een Autismespectrumstoornis en geniet ik hier enorm van.

Mijn werkzaamheden in de thuisbegeleiding verbreden zich ook richting scholen, waar ik mijn expertise inzet als “aanvulling” op de deskundigheid van de teams die daar werkzaam zijn. Mijn kracht en gedrevenheid ligt in het samen zoeken naar een zo “optimaal mogelijk leerklimaat” voor kinderen met een Autismespectrumstoornis. Een zinvolle uitbreiding op de thuisbegeleiding, welke zowel door de ouders als mezelf als erg positief wordt ervaren. Schoolgerelateerde ondersteuning is een gebied wat zeker mijn enthousiasme heeft gewekt en waarin ik in de toekomst graag mijn kennis en ervaringen wil blijven inzetten.

Ook in de toekomst blijft mijn “overtuiging dat Autisme mijn ding is” van kracht. En stel ik me met heel veel liefde en plezier beschikbaar om mensen hiermee van dienst te zijn.